วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. พร้อมด้วย หน.ฝ่าย หน.นปพ. มอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า เป็นขวัญกำลังใจ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย จากพายุฝนดีเปรสชั่นซินลากู ท้องที่ จ.อุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์