วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นประธานการมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสจป.ที่ ๓ (ลำปาง) โดยมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต. ผอ.ส่วนฯ พร้อมด้วย หน.นปพ.ท้องที่ จ.อุตรดิตถ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ได้ถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล รมว.ทส. ปภ.ทส. นำไปสู่ปฏิบัติหน้าที่ เน้นย้ำการทำงานโดยต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาราชพฤกษ์ สจป.ที่ ๓ (ลำปาง) จ.ลำปาง