วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายมรกต อินทรภู่ ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.อต. เข้าร่วม ณ ห้องพิจิตราแกรนด์บอลรูม โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก