วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วม ณ ห้องพิจิตราแกรนด์บอลรูม โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก