วันอัวคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กราบบังคมทูล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายสุวิทย์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วม ณ บริเวณพิธีห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์