วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ นำข้าราชการและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ ๖๙ รูป ณ ถนนประชานิมิตรหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์