วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๔๐ น. นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนปลูกป่าลดโลกร้อน ที่แปลงเพาะกล้าไผ่ซางนวลจากเมล็ด ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และสวนชัยวัฒน์ ตลาดกลางพันธุ์ไม้ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนประดับพันธุ์ไม้ โดยมี นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่๓ (ลำปาง) พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศปม.อต. เข้าร่วม