หน้าหลัก  สำนักงาน  โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่  อัตรากำลัง  ทำเนียบหัวหน้าผู้ปริหาร  ผู้บริหาร

 

            ที่ตั้งสำนักงาน

          ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)    กรมป่าไม้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 เลขที่ 19  ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    ( ที่ตั้งสำนักงานป่าไม้จังหวัดเดิม )

 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-5541-3065     (E-mail) : forestuttaradit@hotmail.com   Facebook : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์


 

>>>กลับหน้าหลัก<<<

 

update 26 April, 2019 15:40:10   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์