วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

144 - วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผอ.ส่วนวิชาการและกฎหมาย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   ฯ   
143 - วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการ ฯ   

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

142 - วันพุธที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายธวัชชัย ลัดกรูด ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓
141 - จันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓  

 

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

384 - วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563  นายอัครชัย อาสุ ผอ.ส่วนจัดการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน ได้นำนโยบายของ รมว.ทส. นายวราวุธ ศิลปอาชา ปลัดกระทรวง ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และ อด.ปม. รวมไปถึงการดำเนินการพื้นที่เป้าหมาย    

383 - วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 หน่วยฯ อต.๖ (บ้านม่วง) ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง และอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว สำรวจพื้นที่แผนบินตามโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับอากาศยานภาคพื้นดิน ปี 63   

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

382 - วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 หน่วยฯ อต.1 (วังเบน) ออกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี พ.ศ. 2560 – 2561 ในเขตป่าสงวนฯ “ป่าเขาใหญ่” ท้องที่ ม.4 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 15 แปลง แปลงที่ 4,7,13,14 คงสภาพป่า ไม่พบการบุกรุกพื้นที่ใหม่แต่อย่างใด และแปลงที่เหลือ เป็นที่ทำกินของราษฎร

  381 - วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ หน่วยฯ อต.๖ (บ้านม่วง) ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและราษฎรอำเภอน้ำปาด ร่วมใจดำเนินกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์” น้อมรำลึก เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธาน  ในพิธี    

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 24 มกราคม, 2563 18:35:44   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์