วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      ที่ตั้ง      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป            

  ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้

  ฝ่ายจัดการป่าไม้

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์ 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน 

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน 

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานกรมป่าไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2562

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้

วีดิโอออนไลน์

กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 2563

กิจกรรมวันป่าไม้โลก 2563

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

ข่าวกิจกรรมศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                  ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

355-MORNING TALK 

354-ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ สู่การปฏิบัติรวมทั้งมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 

353-เดินทางตรวจเยี่ยมนปพ.ท่าปลา,การก่อสร้างอาคาร คทช.อำเภอท่าปลาและติดตามกิจกรรมของการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 

352-ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ 

351-ออกตรวจเยี่ยมป่าชุมชนบ้านหนองกวางป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายางม.๒ต.นายางอ.พิชัยเนื้อที่๒,๐๑๐ไร่ 
350-เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของผู้บริหารสู่การปฏิบัติ 
349-อกตรวจติดตามกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ รายนายนองพวงใจผู้เข้าร่วมโครงการศสส.ปี ๒๕๖๐ 
348-เดินทางตรวจติดตามกิจกรรมคทช.จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ.๒๕๖๒ป่าห้วยช้างและป่าปู่เจ้า 
347-เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่เกิดอุทกภัยและดินถล่มพื้นที่๔(ลุ่มน้ำห้วยปู่เจ้า) 
346-เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลรมว.ทส.ปภ.ทส.ปม. 

ข่าวกิจกรรมหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 12 November, 2020 11:51:48   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์