วิสัยทัศน์กรมป่าไม้ " เป็นหน่วยงานมุ่งมั่นรักษาป่า ส่งเสริมไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อความสุขของคนไทย "

หน้าหลัก      สำนักงาน      โครงสร้าง      อำนาจหน้าที่      อัตรากำลัง      ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน      ผู้บริหาร

 

หน่วยงานภายใน

  ฝ่ายบริหารทั่วไป

  ฝ่ายจัดการด้านการป้องกันและพัฒนาป่าไม้

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้บ้านโคก

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฟากท่า

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าปลา

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองอุตรดิตถ์

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตรอน    

     ♦ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทองแสนขัน

ข่าวผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์                                                                         ข่าวทั้งหมด

 นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล

 Mr.Sanya Kaewthammanukool  

 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์  

.....................

 

95 - ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมประกวดต้นรวงผึ้ง “ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10” ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี    “ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้อันทรงคุณค่าและ   มีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ด้วยต้นรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพ
94 - วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมการจัดหน่วยงานและการปฎิบัติหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้

ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์

 ประวัติความเป็นมาเมืองอุตรดิตถ์

 แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 แผนที่ตั้งหน่วยงานป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานประจำปี 2561

ต้นสัก พันธุ์ไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประชุม คปป.จ.อต 2/62

หนังสือการรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

93 - วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนาสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
92 - วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) โดยนายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับฟัง การถ่ายทอดสด การประชุมสภาผู้แทนราษฏร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

กรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง

สหกรณ์กรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรม

257 - วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 นายมนูญ แออ่วม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาดและหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.6 (บ้านม่วง) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ.น้ำปาด, ตชด.316 อ.น้ำปาด, ตำรวจ อ.น้ำปาด, เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุดที่ 2ฯ  

256 - วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนูญ แออ่วม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาด และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.6 (บ้านม่วง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันจัดทำแปลงเกษตรเพาะปลูกผักสวนครัว น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง   

วีดิโอออนไลน์

รายการเดินหน้าประเทศไทย : การปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

หนังสั้นเรื่อง ผู้พิทักษ์ อ.ฟากท่า

ปลูกป่าประชารัฐ 2560

ออกมาเที่ยว...อุตรดิตถ์

Green Focus ปี 60 ตอนที่ 26 ป่าชุมชนบ้านหนองกวาง อ.พิชัย

พลง อุตรดิตถ์แดนสวรรค์

วิดิทัศน์ อุตรดิตถ์แดนฝัน สวรรค์บนดิน

255 - วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายมนูญ แออ่วม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ำปาดและหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.6 (บ้านม่วง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฝึกทบทวน ระเบียบวินัยฯ   

254 - วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายเงี้ยม พามา หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อต.8 (ห้วยน้อยกา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317  

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หนังสือเวียนภายในทั้งหมด

update 18 ตุลาคม, 2562 17:23:10   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554

ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์    เลขที่   19  ถนนแปดวา   ตำบลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   53000     โทรศัพท์/โทรสาร  0 5541 3065   
อีเมลล์ : forestuttaradit@hotmail.com       เพจเฟซบุ๊ก : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์